Aktuellt

 Viktigt meddelande

Till alla som anmäler sig till ett medlemsmöte eller en resa i Vänskapsföreningens regi:

Uteblir man från ett medlemsmöte eller annat arrangemang, skall man betala 75
% av kostnaden och 100 % när det gäller resor.
Gäller fr o m 1 januari 2013.Måndagen den 11 december klockan 1405-16

Styrelsemöte. Plats Studieförbundet Vuxenskolan


Måndagen den 22 januari klockan 1405-16

Styrelsemöte. Plats Studieförbundet Vuxenskolan

Måndagen den 19 mars klockan 1405-16

Styrelsemöte. Plats Studieförbundet Vuxenskolan


Måndagen den 23 april klockan 1405-16

Styrelsemöte. Plats Studieförbundet VuxenskolanMedlemsmöten

Medlemsmöte den 14 december kl 18.30
Lokal: Immanuelskyrkan, Nygatan 10, Trelleborg
Möjlighet till fri parkering på Söderslättsgymnasiets gård.

Program: Besök av Trelleborgs Lucia med tärnor.
Rosemarie och Wulf Krentzien från Sassnitz bjudes in till medlemsmötet och är ombedda att berätta om Rose-Marie och hennes familjs flykt från Kolberg i Polen 1941.

Rosemarie är född Weilandt. En släkting till henne Johannes Weilandt
sparade brev och dokument från 1944-1947. Dessa låg sedan orörda i en
så kallad flyktkoffert i 70 år. Brev och dokument beskriver det tyska
sammanbrottet ur ett personligt perspektiv. Rosemarie och Wulf har
renskrivit allt och sammanställt en bok med texter, bilder och kartor med
släktens flyktvägar. Detta kommer de att visa och berätta om. (På svenska)

Förtäring: Jullandgång, öl/ julmust /vatten, kaffe och kaka.
Pris: 100 kr/person.
Anmälan: Anmälan senast den 3 dec. till Dieter Lebeck tel. 0410/18968
eller 0730-243777 eller dieter.lebeck@telia.com

Planerad verksamhet våren 2018
Årsmöte: Torsdagen den 15 februari 2018, kl. 18.30. Kallelse och
detaljerat program i Utblick nr 1.
Medlemsmöte: Torsdagen den 12 april. Inbjudan och detaljerat program i
Utblick nr 1.
Resmål : Schleswig-Holstein och Nordfriesland i början av juni. Vi
kommer förmodligen att bo i staden Husum, som är centrum i ett intressant
område med speciell natur och intressanta byar, där naturens nycker och
kraft har fått bestämma byggnads - och levnadsvillkor.
3 övernattningar, alltså

Resor:

München våren 2018
Tidigare förslag: "München och omgivningar" utgår. Resans längd och kostnad har bedömts bli för lång resp. för dyr.

Schleswig och Nordfriesland Maj vecka 22
Utgångspunkt från Schleswig med besök i Flensburg, Husum och Friedrichstadt. Eventuellt besök i Ribe domkyrka.
Resans längd: 4 dagar och 3 övernattningar.

Betalning av resor
När vår förening arrangerar resor i samarbete med RP-resor, sker betalningen av resan på följande sätt. Till vår förening betalas 50 kr per person i anmälningsavgift. Vår förening meddelar deltagarlistan till RP-resor, som skickar ut inbetalningsavier. Därmed står resebyrån RP-resor för resan och resenärernas reseskydd gäller. Föreningens kassör är kontaktperson mot RP-resor vad gäller deltagarlistan. Anmälningsavgiften är inkluderad i resans pris.


.