Rapporter/protokoll

 

Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg
Protokoll fört vid årsmötet onsdagen den 19 februari.

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2019

Styrelsen för Vänskapsföreningen Sverige - Tyskland i Trelleborg får härmed avge berättelse över
verksamheten för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2019

Styrelse mm.
Vid årsmötet den 13 februari 2019 och efter konstituering fick styrelsen följande
sammansättning:
Ordförande Monica Rosenqvist
Vice Ordförande Ingrid Peter
Sekreterare Ingrid Tunestål
Vice Sekreterare Margarete Borgquist
Kassör Bengt Siwersson
Researrangörer Margaretha Blennhede, Dieter Lebeck,
Birgit Holmberg och Monica Rosenqvist
Ansvariga medlemsmöten Margarete Borgquist, Lena Welinder, Eva Persson,
Dieter Lebeck och Bengt Siwersson
Medlemsregister Ingrid Tunestål och Helge Olsson
Arkivansvarig Dieter Lebeck
PR-ansvarig Ingrid Peter, Ingrid Tunestål och
Margarete Borgquist
Webbmaster Bertil Tomelius
Revisorer Lars Steiner och Ulla Ryblom
Revisorssuppleant Kerstin Jönsson
Valberedning Marie-Louise Delbrant, Inga Berggren och
Sven Pettersson
Adjungerad seniorrådgivare Helge Olsson och Birgit Holmberg

Medlemsantal
Medlemsantalet var vid årets början 148 och vid årets slut 150
Årsavgifter Årsavgiften har varit 100 kr/medlem och för familj 150 kr.
För förening eller organisation 200 kr och för företag minst 500 kr.
Sammanträden 21 januari

Styrelsemöten
13 februari Årsmöte / styrelsemöte
Konstituering av styrelsen
18 mars Styrelsemöte
29 april Styrelsemöte
10
27 maj Styrelsemöte
16 september Styrelsemöte
14 oktober Styrelsemöte
25 november Styrelsemöte
Övriga aktiviteter
Den 13februari
Medlemsmöte/årsmöte
Årsmötesförhandlingar
Barnmorskan Ebba Folkesson visade bilder och berättade om sitt volontärarbete i Uganda
Se Utblick nr 2
Den 10 april
Medlemsmöte
Duon Dubbelt Upp underhöll med sång och gitarrspel
Se Utblick nr 3
Den 12-15maj
Medlemsresa till Quedlinburg (40 deltagare)
Se Utblick nr 1 och 3
Den 8 juli
Det tyska kryssningsfartyget M/S Artania anlöpte Trelleborgs hamn
Fem föreningsmedlemmar deltog som kryssningsvärdar vid besöket
Se Utblick nr 3
Den 5 augusti
Tyska vänner från f.d. föreningen Sverigevänner i Lübeck på besök
Se Utblick nr 3
Den 9 oktober
Medlemsmöte
Fyllnadsval efter avgående styrelseledamot Margaretha Blennhede
Hans Nilsson operativ chef i Skånedistriktet för Missing People berättade om organisationens
verksamhet
Se Utblick nr 4
Den11 december
Medlemsmöte
Sångkören Cum Pane underhöll med vackra advents- och julsånger
Se Utblick nr 4 samt nr 1-2020

UTBLICK
Medlemstidningen har utkommit med 4 nummer. Ansvariga: Ingrid Tunestål,
Birgit Holmberg och Helge Olsson
Slutord
Styrelsen är nöjd med året. Vi har känt stöd och uppmuntran under det gångna året.
Vi uppskattar idéer och engagemang från medlemmarna. Vi hoppas på ett positivt och innehållsrikt
2020 och på goda och utökade kontakter med vänskapsföreningarna i Tyskland.
Vi har fortsatt korrespondensutbyte med vänskapsföreningarna i Greifswald, Kiel och Stralsund samt
personliga kontakter och utbyten med Lübeck och Trelleborgs vänort Sassnitz.
Styrelsen riktar ett varmt tack till Roland Petersson, RP Sport & Nöjen, som varit behjälplig vid
genomförandet av vår resa till Quedlinburg.
Vi vill också tacka våra medlemmar för förtroendet under 2019.Det är vår förhoppning, att vi har ett
bra år framför oss med nöjda, aktiva medlemmar och givande kontakter och idéer, som inspirerar till
nya spännande aktiviteter under 2020.