Styrelsen

Styrelse och fördelning av arbetsuppgifter efter årsmötet den 19 februari 2020

Ordförande: Monica Rosenqvist  

v. Ordförande: Ingrid Peter        

Sekreterare: Ingrid Tunestål

vice Sekreterare: Margarete Borgquist

Kassör: Bengt Siwersson

Övriga ordinarie ledamöter: Dieter Lebeck,

suppleanter:
Lena Welinder, Roland Hansson och Eva Persson

Fördelning av arbetsuppgifter:
Ansvar för medlemsmöten (lokal, förtäring, inköp, underhållning och lotteri)
Styrelsen

Researrangör: Dieter Lebeck, Birgit Holmberg och Monica Rosenqvist
Utblick: Birgit Holmberg, Ingrid Tunestål
PR-ansvarig: Ingrid Peter, Ingrid Tunestål och Margarete Borgquist
Assisterande/biträdande kassör: Roland Hansson
Webbmaster: Bertil Tomelius
Medlemsregister: Ingrid Tunestål,
Arkivansvarig: Dieter Lebeck
Adjungerade Senior rådgivare: Helge Olsson, Birgit Holmberg