Välkommen till Vänskapsföreningen
Sverige-Tyskland.

Föreningens syfte är att främja samarbetet mellan Sverige och Tyskland och fördjupa vänskapen mellan de båda ländernas folk. Föreningen är politisk obunden och har kontakt med flera vänskapaföreningar i Tyskland och med vår vänort Sassnitz.
Vänskapsföreningens mål är att öka medlemmarnas kunskap om Tyskland, dess natur, kultur, samhälle, geografi, historia, språk, seder och bruk m. m.
Föreningen verkar huvudsakligen i Trelleborgs kommun, men personer boende utanför Trelleborg och i Tyskland kan också bli medlemmar. Även företag och andra organisationer är välkomna.
Medlemstidningen "Utblick" utkommer fyra gånger per år. Här kan medlemmarna läsa om föreningens olika aktiviteter och få kunskap om Tyskland genom olika artiklar.

Ny medlem? Kontakta någon i styrelsen, se nedan.


Årsavgift:
Enskild person:           130 SEK
Ideella föreningar:       200 SEK
Företag:                  500 SEK           

              

Kontaktpersoner i styrelsen

Sidorna är uppdaterade 2024-04-22

Info om resan till Stade 2024.
Verksamhetsberättelse för 2023 och årsmötesprotokollet för 2024 är publicerade samt uppdaterad information om styrelsen.

OBS!..................OBS!

Ordförande

Ingrid Peter

wolfgang.peter@bahnhof.se

0706-624638

Vice ordförande

Monica Rosenqvist

monica_rosenqvist@telia.com

0730-616444

Sekreterare

Ingrid Tunestål

tunestal@telia.com

0708-920878

Vice sekreterare

Ingalill Hedberg

ing@lill.me

0410-44990

Kassör

Roland Hansson

roland.hansson51@gmail.com

0708-224648

Föreningens e-post


tunestal@telia.com


Faktura e-post


roland.hansson51@gmail.com


Webmaster

Christer Hansson

christer.r.hansson@telia.com

0725-483106