Välkommen till Vänskapsföreningen
Sverige-Tyskland.

Föreningens syfte är att främja samarbetet mellan Sverige och Tyskland och fördjupa vänskapen mellan de båda ländernas folk. Föreningen är politisk obunden och har kontakt med flera vänskapaföreningar i Tyskland och med vår vänort Sassnitz.
Vänskapsföreningens mål är att öka medlemmarnas kunskap om Tyskland, dess natur, kultur, samhälle, geografi, historia, språk, seder och bruk m. m.
Föreningen verkar huvudsakligen i Trelleborgs kommun, men personer boende utanför Trelleborg och i Tyskland kan också bli medlemmar. Även företag och andra organisationer är välkomna.
Medlemstidningen "Utblick" utkommer fyra gånger per år. Här kan medlemmarna läsa om föreningens olika aktiviteter och få kunskap om Tyskland genom olika artiklar.

Ny medlem? Kontakta någon i styrelsen.

Medlemstidningen "Utblick" utkommer fyra gånger per år.


Årsavgift:
Enskild person:           130 SEK
Ideella föreningar:       200 SEK
Företag:                  500 SEK
           

              

Kontaktpersoner i styrelsen

Sidorna är uppdaterade 2022-01-16

Ordförande

Monica Rosenqvist

monica_rosenqvist@telia.com

0730-616444

Sekreterare

Ingrid Tunestål

tunestal@telia.com

0708-920878

Kassör

Bengt Siwersson

siwersson@live.se

0738-379112

Föreningens e-post


tunestal@telia.com


Faktura e-post


siwersson@live.se


Webmaster

christer.r.hansson@telia.com