Kommande styrelsemöte: 


Styrelsens sammansättning:
efter det försenade årsmötet den 20 oktober 2021;

Ordförande: Monica Rosenqvist 
Vice Ordförande: Ingrid Peter

Sekreterare: Ingrid Tunestål

Vice Sekreterare: Margarete Borgquist

Kassör: Bengt Siwersson

Övriga ordinarie ledamöter: Eva Persson & Dieter Lebeck,

Suppleanter:
Lena Welinder, Roland Hansson & Olof Rosenqvist


Fördelning av arbetsuppgifter:
Styrelsen ansvarar för medlemsmöten (lokal, förtäring, inköp,
underhållning och lotteri).

Researrangör: Dieter Lebeck, Birgit Holmberg och Monica Rosenqvist

Utblick:
Birgit Holmberg, Ingrid Tunestål

PR-ansvarig:
Ingrid Peter, Ingrid Tunestål och Margarete Borgquist

Assisterande/biträdande kassör:
Roland Hansson

Webbmaster:
Christer Hansson

Medlemsregister:
Ingrid Tunestål,

Arkivansvarig:
Dieter Lebeck

Adjungerade senior rådgivare:
 Birgit Holmberg