Foto: Christer Hansson

Kommande styrelsemöte: 


Styrelsens sammansättning:
efter årsmötet 21 febr. 2024;

Ordförande: Ingrid Peter
Vice ordförande
: Monica Rosenqvist

Sekreterare: Ingrid Tunestål

Vice sekreterare: Ingalill Hedberg
Kassör: Roland Hansson

Övriga ordinarie ledamöter: Irene Sjödahl & Dieter Lebeck

Suppleanter:
Lena Welinder, Margarete Borgquist & Olof Rosenqvist


Fördelning av arbetsuppgifter:
Styrelsen ansvarar för medlemsmöten (lokal, förtäring, inköp,
underhållning och lotteri).

Researrangör: Monica Rosenqvist och Birgit Holmberg

Utblick:
Ingrid Tunestål & Monica Rosenqvist

PR-ansvarig:
Monica Rosenqvist

Webbmaster:
Christer Hansson & Hans Sjödahl

Researrangörer: Ingrid Peter, Margarete Borgquist & Roland Hansson

Medlemsregister:
Ingrid Tunestål,

Adjungerade senior rådgivare:
 Birgit Holmberg